Austriacki Ośrodek Kultury UAM

Centrum Egzaminacyjne ÖSD

ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

tel. 61 829 24 24

austruni@amu.edu.pl

AstrUNI

Egzamin z j.niemieckiego - poziom B2

MIĘDZYNARODOWE

EGZAMINY

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO


B 2


Mittelstufe Deutsch


Aby zdać egzamin na poziomie B 2 Mittelstufe Deutsch kandydaci powinni być w stanie wypowiedzieć się na wiele tematów oraz płynnie poprowadzić spontaniczną rozmowę z osobą, dla której niemiecki jest językiem ojczystym. Egzamin ten przeznaczony jest dla kandydatów od szesnastego roku życia. Uzyskany certyfikat zaświadcza o kompetencji językowej, która pozwala na komunikowanie się w sytuacjach wykraczających poza obszar życia prywatnego (rozmowy półoficjalne, również na tematy zawodowe). Osoby reprezentujące ten poziom językowy na ogół rozumieją już teksty na tematy fachowe z dziedzin, które leżą w kręgu ich zainteresowań.

Egzamin sprawdza umiejętności czytania, słuchania, pisania i mówienia.

 

CZĘŚCI EGZAMINU

Egzamin pisemny


ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

Na podstawie czterech zadań sprawdza się rozumienie różnego rodzaju autentycznych tekstów z Austrii, Niemiec oraz ze Szwajcarii. Sprawdza się zarówno rozumienie ogólne,
jak i rozumienie poszczególnych fragmentów.

Czas trwania: 90 minut

 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Na podstawie dwóch zadań sprawdza się rozumienie ogólne, szczegółowe i wybiórcze autentycznych  tekstów w języku standardowym z Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Czas trwania: ok. 30 minut

 

PISANIE

Do zadań egzaminacyjnych należy napisanie dwóch tekstów (list formalny; argumentacja/wyrażenie opinii) zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Teksty ocenia się wedle określonych kryteriów.

Czas trwania: 90 minut

 

Egzamin ustny

Ta część egzaminu obejmuje  trzy zadania: rozmowę informacyjną, opis obrazka oraz dyskusję. Rozmowę egzaminacyjną ocenia się według określonych kryteriów.

Czas trwania: ok. 15-20 minut

 

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Z przykładowego egzaminu na poziomie podstawowym B 2 możecie Państwo skorzystać bezpłatnie na stronie internetowej: www.osd.at

 

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU

Kandydatów egzaminują i oceniają każdorazowo dwaj przeszkoleni egzaminatorzy ÖSD. Jeśli kandydat zda część ustną i pisemną egzaminu otrzymuje certyfikat ÖSD.

 

OŚRODKI EGZAMINACYJNE

Egzaminy ÖSD przeprowadza się w posiadających licencję ośrodkach egzaminacyjnych ÖSD na całym świecie (patrz strona: www.osd.at), między innymi w Austriackim Ośrodku Kultury w Poznaniu, w ośrodkach ÖSD we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Warszawie.

 

TERMINY EGZAMINÓW

Informacji dotyczących terminów egzaminów oraz zapisów udziela Ośrodek Egzaminacyjny ÖSD wzgl. Centrala ÖSD we Wiedniu.

Terminy egzaminów znajdziecie Państwo również na stronie: www.osd.at

 

EGZAMINY ÖSD WEDŁUG KRYTERIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Egzaminy ÖSD są zgodne z kryteriami Rady Europy opisującymi poziomy znajomości języka:

A 1 Grundstufe Deutsch 1 (GD1)
A 1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1)
A 2 Grundstufe Deutsch 2 (GD2)
A 2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2)
B 1 Zertifikat Deutsch (ZD)
B 1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)
B 2 Mittelstufe Deutsch (MD)
C 1 Oberstufe Deutsch (OD)
C 2 Wirtschaftssprache Deutsch (WD)

Certyfikat ÖSD jest uznanym w Europie i na świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego.

Jego posiadanie zwiększa Państwa szanse w życiu zawodowym, akademickim oraz codziennym wszędzie tam, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego, m.in. podczas starania się o uzyskanie pozwolenia na pobyt lub studia w krajach niemieckojęzycznych.

 

DALSZE INFORMACJE

Na stronie internetowej: www.osd.at znajdują się m.in.:

  • lista ośrodków egzaminacyjnych ÖSD na całym świecie
  • przykładowe egzaminy
  • formularz zamówienia materiałów do ćwiczeń